Op feesten zien we vaak mensen in lugubere of andere vreeswekkende uitdossingen.
Ondanks die vrees vinden we het ook fascinerend.
Misschien een aanleiding om die duistere, of schaduwkant eens van dichter bij te verkennen.
Begeleid door trommel en didgeridoo dalen we in een lichte trance af in de onderwereld, om zo te ontdekken hoe die er “aan de binnenkant” uitziet. Misschien vinden we er bijzondere schatten, of verkrijgen we er nieuwe inzichten. Het zou kunnen dat we opmerken dat we in ons gewone handelen sterk beïnvloed zijn door deze andere kant.
We beginnen de ceremonie met het zwartmaken van het gezicht, om onzichtbaar te worden voor de onderwereld. Na ongeveer een uur keren we terug naar het hier en nu.
En kun je natuurlijk je gezicht weer schoonmaken, als je dat wilt.

do 2 nov. van 20:00-22:15 uur. Kosten 20 euro.
Begeleid door Wim Verhoogt en Mark Hoek