Ik ben Katharina Amaya.
Dansen is mijn passie al vanaf dat ik een klein meisje was, en dan het liefst op blote voeten. Ik gooide heel mijn ziel en zaligheid erin en dat doe ik nog steeds. Ik voelde dat dans meer was voor mij dan alleen maar het bewegen van mijn ledematen. Mijn spiritueel pad en mijn passie voor dans kwamen op een dag zodanig bij elkaar, dat het mijn hele zijn en besef van mijzelf op z’n kop zette. Ik onderging op een dieptepunt in mijn leven een proces van zielsbelichaming, ik noem het ‘Soul Embodiment’, waar ik als een ander mens eruit te voorschijn kwam dan wie ik voorheen was. Mijn inspiratie om Soul Dance in het leven te roepen is hieruit ontstaan.

Lees meer...

Mijn naam is François Belle en mijn passie is muziek en zingen.
Ik zing en schrijf mijn eigen liedjes en heb in 2011 een album uitgebracht genaamd “De Taal van het Hart”.
Daarnaast heb ik mij de laatste 10 jaar bezig gehouden met verschillende vormen van healing, met intuïtieve ontwikkeling en met het op gitaar begeleiden van Mantra avonden. Begin 2015 is stembevrijding op mijn pad gekomen en op dat moment kwam voor mij alles bij elkaar. Na wat losse workshops ben ik de tweejarige opleiding tot stembevrijder aan de Academie voor stembevrijding van Jan Kortie, gaan volgen. Op dit moment in het leven zet ik mij hier met hart en ziel voor in.

Ik geef workshops en individuele sessies. Voor meer informatie en/of opgave mail

Corina Healing Star Bear

Tot mijn 33-ste heb ik nooit bewust stil gestaan bij wat ik wilde in het leven. Na een onverwacht heftige periode kwam ik bij mijn gevoelens van angst en boosheid maar tegelijkertijd ook bij mijn kwetsbaarheid en (spirituele) gevoeligheid die ik voorheen niet voelde.

In mijn zoektocht naar genezing kwam ik in contact met

Lees meer...

Liduina Deering

Dans loopbaan
Als klein kind heb ik twee jaar aan ballet gedaan, waar toen de tap-dance mij meer aansprak dan de discipline van de klassieke dans zelf. Als tiener werd ik getroffen door de vrije dansstijl van Pans People die iedere week op tv een dans deden op één nummer uit de top 10 van die week. Het was een choreografeerde dans – dus had meer structuur dan het swingen dat in die tijd de dansstijl was. Pans People heeft mijn interesse gewekt om op een doordachte wijze de muziek om te zetten in beweging. Het interpreteren van muziek tot beweging gemaakt. Dit principe vond ik boeiend.

Lees meer...

Ik heb al een lange weg gewandeld in het leven. en ben op het pad van de sjamaan gekomen. Geef sjamanistische healingen. Ik werk dan met mijn spirithelper en eventueel trommel of ratel. Wat ik op dat moment nodig acht. Het gaat volledig intuïtief en de spirithelper geeft wat er nodig is, samen met mijn ervaring van het leven.

Wat ik graag zou overdragen is de liefde. De liefde voor de schepping voor de natuur. De liefde van en voor moeder aarde. Dat wij mensen en al wat leeft een Goddelijk deel in zich draagt. Waarmee we onvoorwaardelijk lief kunnen hebben. Zonder iets te vragen. Waarmee we weten.
 
Voor meer informatie kijk op de website www.hetlichtbaken.nl.
Olof Smit is een intermediair tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde.
Olof Smit is in 1992 door een aantal genezers in Suriname benaderd om een brug te slaan tussen de traditioneel Afrikaanse en de westerse geneeswiize. Hij verkeerde jarenlang bij de diverse volksstammen in vooral Suriname. Bij deze volkeren spelen ziekte en gezondheid een andere rol dan bij ons. Als er een vloek door iemand betreffende een persoon of familie is uitgesproken (bijvoorbeeld over onmin), kan dat grote gevolgen hebben voor de slachtoffers en kan dat zelfs generaties later nog doorwerken. Het kan dan ziekten en ongelukken veroorzaken. Olof heeft van de plaatselijke genezers geleerd hoe hier mee om te gaan en het kwade te ‘kantelen’, onder andere door te werken met kruiden, maar ook door verklaring van dromen en door te pendelen.
 
Olof Smit is ook schrijver van het boek In dit boek ‘Vader Aarde en de aardse taal’. Hierin wordt beschreven wat hij als zijn opdracht is gaan zien: een brug slaan tussen de twee werelden, oost en west. Aandacht wordt besteed aan de westerse materialistische macht waardoor de natuur uitgebuit wordt en veel verloren gaat.
 
Olof Smit heeft een eigen website www.earthfather.eu waarop je meer over zijn werk kunt lezen.